Příspěvky 2019

Příspěvky pro místní

350 Kč

Příspěvky pro dojíždějící


- platí se celkem 11 měsíců

250 Kč


Příspěvky se platí na mládežnický účet SK Hranice

č.ú.: 259287338/0300

Info pro přijemce : Jméno, příjmení, ročník narození a měsíc za který se platí.

Příklad :

Platba 350,-

Zpráva pro příjemce : Denis Páleník, r.2006, leden

- V případě potřeby potvrzení pro pojišťovnu - kontaktovat vedoucího mužstva